Adal Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Bireysel Psikoterapi: Bireylerin yaşadığı zorluklar, stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel terapi hizmeti sunuyoruz. Uzman terapistlerimiz, bireyin ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle terapi sürecini yönlendirir ve destek sağlar.

Aile ve Çift Psikoterapisi: Aile ve çift ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik terapi hizmetimizle, iletişim sorunları, çatışmalar, güvensizlik gibi konuları ele alırız. Aile veya çiftin ihtiyaçlarına uygun olarak terapistlerimiz, sağlıklı bir ilişki ve aile birliği oluşturmak için rehberlik eder.

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi: Çocuklar ve ergenler arasında görülen davranış sorunları, özgüven eksikliği, sosyal ilişkilerde zorluklar gibi konular üzerinde uzmanlaşmış terapistlerimizle çalışıyoruz. Oyun ve sanat terapisi gibi yöntemlerle, çocukların duygusal ve davranışsal gelişimlerine destek oluyoruz.

Oyun Terapisi: Çocukların duygusal ifade ve iyileşme süreçlerini desteklemek amacıyla oyun terapisi hizmeti sunuyoruz. Oyun, çocukların düşüncelerini ve duygularını ifade etmeleri için doğal bir araçtır. Deneyimli terapistlerimiz, çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerine ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Cinsel Terapi: Cinsel sorunlar, ilişki zorlukları veya cinsel kimlik konularında destek arayan bireyler için cinsel terapi hizmeti sunuyoruz. Görüşmelerde gizlilik ve güven esas alınırken, uzman terapistlerimiz, bireylerin cinsel sağlıklarını ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için terapi yöntemlerini kullanır.

Hipnoterapi: Hipnoterapi, farkındalığı artırma ve olumlu değişiklikler yapma sürecine odaklanan bir terapi yöntemidir. Uzman hipnoterapistlerimiz, bireylerin bilinçaltı düzeyde değişim sağlamalarına yardımcı olurken, çeşitli konular üzerinde çalışır, örnek olarak sigara bırakma veya kilo kontrolü gibi.

EMDR: EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travmatik deneyimlerin etkilerini azaltmaya ve iyileşmeyi desteklemeye odaklanır. Eğitimli EMDR terapistlerimiz, kişinin yaşadığı travmatik deneyimleri işlemesine yardımcı olurken, duygusal rahatlama ve zihinsel dengelenme sağlamak için göz hareketlerini kullanır.

Psikolojik Testler, Dikkat, Zeka ve Gelişim Testleri: Uzman psikologlarımız tarafından uygulanan çeşitli psikolojik testlerle bireylerin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler yapıyoruz. Dikkat, zeka ve gelişim testleriyle bireylerin potansiyellerini ve güçlü yönlerini belirleyerek, gerektiğinde uygun müdahaleleri planlamak için kapsamlı bir değerlendirme sağlıyoruz.

WISC-R Zeka Testi

WISC-R, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Revizyonu, 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeyini ölçmek için kullanılan bir testtir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Sözel bölüm, çocuğun dil ve konuşma becerileri, genel bilgisi ve mantıksal düşünme becerileri gibi alanlarını ölçer. Performans bölümü, çocuğun görsel-uzamsal düşünme becerileri, el-göz koordinasyonu ve problem çözme becerileri gibi alanlarını ölçer.

WISC-R, bir psikolog tarafından uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürer. Testin sonuçları, çocuğun zeka düzeyini IQ puanı olarak verir. IQ puanı, 0 ile 190 arasında bir sayı olup, ortalama IQ puanı 100’dür.

WISC-R, çocuğun zeka düzeyini belirlemek için kullanılan en yaygın testlerden biridir. Test, çocuğun eğitim, istihdam ve sosyal yaşam gibi çeşitli alanlarda başarısını tahmin etmek için de kullanılabilir.

Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği

Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği (MÖÖ), okula başlamadan önce çocukların okula hazır olup olmadıklarını ölçmek için kullanılan bir testtir. Test, 5-6 yaş arasındaki çocukları ölçmek için geliştirilmiştir ve 6 alt testten oluşmaktadır. Alt testler, çocuğun sayısal kavramları, görsel-uzamsal düşünme becerileri, dil becerileri, el-göz koordinasyonu, dikkat ve hafıza gibi becerilerini ölçer.

Test, bir psikolog veya eğitim uzmanı tarafından uygulanır ve yaklaşık 30 dakika sürer. Testin sonuçları, çocuğun okula hazır olup olmadığını ve hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu gösterir.

MÖÖ, çocuğun okula hazır olup olmadığını belirlemek için kullanılan en yaygın testlerden biridir. Test, çocuğun eğitim başarısına katkıda bulunabilecek erken müdahale için de kullanılabilir.

 
MMPI Kişilik Testi
 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1943 yılında Starke R. Hathaway ve J.C. McKinley tarafından geliştirilen bir kişilik testidir. Test, 566 sorudan oluşmaktadır ve kişinin psikolojik durumunu değerlendirmek için kullanılır.

MMPI, klinik ve araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Klinik amaçlı olarak, MMPI, kişinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve tanı koymak için kullanılır. Araştırma amaçlı olarak, MMPI, kişinin kişilik özelliklerini ölçmek ve kişilik gelişimini araştırmak için kullanılır.

MMPI, 10 klinik alt ölçek ve 3 geçerlik alt ölçeğinden oluşmaktadır. Klinik alt ölçekler, kişinin psikolojik durumunu değerlendirmek için kullanılır. Geçerlik alt ölçekler, kişinin testin yönergelerini takip edip etmediğini ve testin sonuçlarını etkilemek için çaba gösterip göstermediğini değerlendirir.

MMPI, bir psikolog tarafından uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürer. Testin sonuçları, kişinin psikolojik durumunu ve kişilik özelliklerini gösterir.

MMPI, en yaygın kullanılan kişilik testlerinden biridir. Test, klinik ve araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ankara Gelişim Envanteri 

Ankara Gelişim Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi için kullanılan bir envanterdir. Envanteri, 1970 yılında Prof. Dr. Ayşegül Erguvan tarafından geliştirilmiştir. AGTE, çocuğun dil, bilişsel, motor, sosyal-duygusal ve öz bakım alanlarında gelişimini değerlendirmektedir. Envanterin 10 alt testi bulunmaktadır. Alt testler, çocuğun konuşma ve dil gelişimi, kavram gelişimi, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, sosyal-duygusal gelişimi ve öz bakım becerileri gibi alanlarında gelişimini ölçmektedir. AGTE, bir psikolog veya eğitim uzmanı tarafından uygulanmaktadır. Envanterin uygulaması yaklaşık 30 dakika sürmektedir. AGTE, çocuğun gelişimini değerlendirmek ve gelişimsel gecikmelerin erken teşhisini sağlamak için kullanılmaktadır. Envanterin sonuçları, çocuğun gelişimine uygun eğitim ve destek verilmesine yardımcı olmaktadır.

KUDER İlgi Envanteri 

Kuder İlgi Envanteri, bireylerin ilgilerini ölçmek için kullanılan bir testtir. Test, 1939 yılında George Frederic Kuder tarafından geliştirilmiştir. Kuder İlgi Envanteri, bireylerin ilgilerini ölçmek için kullanılan en yaygın testlerden biridir.

Kuder İlgi Envanteri, 200’den fazla sorudan oluşmaktadır. Sorular, bireylerin ilgi duydukları meslekleri, hobileri ve etkinlikleri içerir. Test, bireylerin ilgilerini altı farklı alanda ölçmektedir:

  • Sayısal
  • Mekanik
  • Bilimsel
  • Sosyal
  • Yaratıcı
  • Hizmet

Kuder İlgi Envanteri, bir psikolog veya kariyer danışmanı tarafından uygulanmaktadır. Testin uygulaması yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Testin sonuçları, bireylerin ilgilerine uygun meslekleri belirlemek için kullanılmaktadır.

Kuder İlgi Envanteri, bireylerin kariyer planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Test, bireylerin ilgilerine uygun meslekleri belirlemek ve kariyer hedeflerine ulaşmak için yardımcı olmaktadır.

D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi, kişinin dikkat süresini, dikkatini sürdürme yeteneğini, dikkatini dağılmadan odaklanma yeteneğini ve dikkatini yönlendirme yeteneğini ölçer. Test, kişinin dikkatinin zayıf olduğu durumlarda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği bozukluğu (ADD) ve çeşitli diğer psikolojik rahatsızlıkların teşhisinde yardımcı olur.

D2 Dikkat Testi, bir psikolog veya eğitim uzmanı tarafından uygulanır. Testin sonuçları, kişinin dikkatinin zayıf olduğu alanları belirlemek için kullanılır. Testin sonuçları, kişinin dikkatinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve tedavi programlarının oluşturulmasında yardımcı olur.

Frankfurter Dikkat Testi

Frankfurter Dikkat Testi, çocuğun dikkat süresini, dikkatini sürdürme yeteneğini, dikkatini dağılmadan odaklanma yeteneğini ve dikkatini yönlendirme yeteneğini ölçer. Test, çocuğun dikkatinin zayıf olduğu durumlarda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği bozukluğu (ADD) ve çeşitli diğer psikolojik rahatsızlıkların teşhisinde yardımcı olur.

TAT& CAT

TAT, 1943 yılında Henry A. Murray tarafından geliştirilmiştir. Test, 30 adet belirsiz resimden oluşmaktadır. Test uygulayıcısı, kişiye bir resim gösterir ve kişiye resimde ne gördüğünü, resimdeki kişilerin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini, resimle ilgili herhangi bir hikayesi olup olmadığını sorar. Kişinin verdiği yanıtlar, kişinin bilinçaltında yatan duygu ve düşüncelerini yansıtır.

CAT, 1944 yılında Leopold Bellak tarafından geliştirilmiştir. Test, 10 adet belirsiz resimden oluşmaktadır. CAT, TAT’tan farklı olarak, çocuklar için tasarlanmıştır. Test uygulayıcısı, çocuğa bir resim gösterir ve çocuğa resimde ne gördüğünü, resimdeki kişilerin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini, resimle ilgili herhangi bir hikayesi olup olmadığını sorar. Çocuğun verdiği yanıtlar, çocuğun bilinçaltında yatan duygu ve düşüncelerini yansıtır.

TAT ve CAT, klinik ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Testler, kişinin kişilik özelliklerini, duygusal durumunu ve psikolojik sorunlarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Testler, tedavi planlarının geliştirilmesinde de kullanılmaktadır.

Adal Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak, her bir hizmetimizi bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunmayı ve sağlıklı bir yaşam için destek olmayı amaçlıyoruz. Uzman kadromuz, güvenli bir ortamda, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine, zorluklarla başa çıkmalarına ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak için burada. Bilgi almak ve randevu oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz!